Thế giới này dạy tôi điều gì? Tiếp tục duy trì hiện tại hay vượt qua giới hạn của bản thân? Người ta chỉ cảm thấy đuối sức vì một lý do duy nhất mà thôi, đó là khi họ đánh mất động lực của mình. Nếu như bạn đang ở giữa cuộc vui (đánh bài, chơi cờ, …) bạn đâu có cảm thấy mệt.

Khi người khác bỏ ra 40 tiếng/tuần, còn bạn làm việc 100 tiếng/tuần, thì bạn sẽ đạt được thành quả chỉ trong 4 tháng thay vì 1 năm. Vấn đề duy nhất tiền không thể mua đó là thời gian.

MỤC ĐÍCH SỐNG

    Phân bổ thời gian:

 1. Sleep :                         7 hour
  • 21h – 1h30′ :     4h30′
  • 12h – 14h30 :    2h30′
 2. Family :                       5 hour
  • 6h-7h :               1h
  • 10h-12h :           2h
  • 17h-19h :           2h
 3. Work :                         8 hour
  • 2h-6h : 4h
  • 8h-10h : 2h
  • 15h-17h : 2h
 4. Habit : 2 hour
  • 1h30-2h : 30′
  • 7h-8h : 1h
  • 14h30-15h : 30′
 5. Other : 2 hour
  • 19h-21h : 2h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *