1. Nón trắng
  • Thông tin về vấn đề
  • Thông tin liên quan
  • Thiếu thông tin gì
 2. Nón đỏ
  • Cảm xúc về vấn đè
  • Trực giác mác bảo điều gì
  • Thích hay không thích
 3. Nón vàng
  • Lợi ích khi thực hiện
  • Tích cực khi thự hiện
  • Khả năng thực hiện
 4. Nón đen
  • Rắc rối
  • Khó khăn
  • Nguy cơ tiềm ẩn
 5. Nón xanh lá cây
  • Cách khác để thực hiện
  • Làm gì khác trong trường hợp này
  • Giải pháp khác cho vđ
 6. Nón xanh da trời
  • Trọng tâm vấn đề
  • Tóm tắt vấn đề
  • Vạch kế hoạch thực hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *