Ý nghĩa về thiền định:

  • Dòng chảy của tâm trí
  • Tập trung và tĩnh tâm.
  • Cảm nhận được sự bình an sâu thẳm.

Phương pháp thiền định:

  1. Thực hiện chậm rãi
  2. Tạo cảm giác thoải mái
  3. Tập trung vào hơi thở
  4. Tưởng tưởng
  5. Kết thúc nhẹ nhàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *