1. Danh sách nhiệm vụ cần làm trong ngày

  • Tối đa 6 nhiệm vụ chính một ngày
  • Lên danh sách vào sáng sớm khi ngủ dậy
  • Sử dụng các ký hiệu để đánh dấu thực hiện
  • 2. Thời gian tương ứng với các hoạt động:

  • Kiểm tra thời gian sử dụng cho các hoạt động củ thể hằng ngày
  • Đánh giá và sử dụng hợp lý thời gian
  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *