1. Khảo Sát

  • Thông tin chính
  • Thông tin cần tìm hiểu
  • Tổng quát
  • Mục lục

2. ĐẶT CÂU HỎI

Dùng câu hỏi tạo khung sườn: what, who, when, why, where, how

3. đỌC

  • Chèn thông tin vào khung sườn
  • Bổ xung thông tin mới

4. THUẬT LẠI

  • Diễn tả nội dung
  • Trình bày cho người khác

5. XEM LẠI

24h, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, ….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *