Use Pomodoro

  1. Pomodoro sẽ giúp chúng ta loại bỏ cảm giác mệt mỏi, duy trì động lực làm việc.
  2. Giúp cho chúng ta tăng cường sự tập trung, tránh sự xao nhãng.
  3. Pomodoro còn giúp cần bằng và ổn định cuộc sống

Method Pomodoro.

  1. Quyết định công việc sẽ làm trong thời gian 25 phút/Pomodoro.
  2. Nghỉ ngắn từ 3 – 5 phút giữa các Pomodoro.
  3. Sau 2-4 phiên Pomodoro thì nghỉ dài hơn từ 10 – 20 phút.

Rule Pomodoro.

  1. Trong thời gian đã quy định thì chỉ nên làm một công việc duy nhất.
  2. Nếu công việc của bạn xong trước khi Pomodoro đã định ra, dùng thời gian còn lại để kiểm tra công việc, tối ưu hóa các công việc cho đến hết Pomodoro đã được định ra lúc đầu
  3. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi từ 3 phút đến 20 phút, phải có một sự nghỉ ngơi nghiêm túc. Thư gián, nghe nhạc, uống nước, sắp sếp lại khu vực làm việc, … và không yêu cầu đến sự tư duy nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *