HABIT

– Thói quen là quá trình lặp đi lặp lại một hành động củ thể vào một thời gian củ thể hoặc tiếp theo sau một hành động nào đó (khi thức dậy, thiền xong, nghỉ trưa, trước khi ngủ, …). Thói quen tốt sẽ tạo cho bạn những đức tính tốt. Một số thói quen tốt trong cuộc sống hằng ngày: