1. Tại sao bạn nên học lập trình
  • Hiểu về lập trình có thể giúp bạn hiểu được khía cạnh khác của công nghệ
  • Tạo các ứng dụng yêu thích phù hợp với nhu cầu
  • Tạo các trò chơi yêu thích
 2. Học lập trình như thế nào
  • Lựa chọn ngôn ngữ lập trình muốn học
  • Học những khái niệm cơ bản về lập trình.
  • Bắt đầu thực hành với các dự án thực sự đơn giản
  • Phát triển, thêm các thành phần khác vào dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *