Chiếc hũ thứ 1– NEC -(Tài khoản chi tiêu cần thiết) 55%

Chiếc hũ thứ 2– LTSS – (Tài khoản tiết kiệm) 10%

Chiếc hũ thứ 3– EDU – (Tài khoản giáo dục) 10%

Chiếc hũ thứ 4– FFA – (Tài khoản đầu tư) 10%

Chiếc hũ thứ 5– PA – (Tài khoản hưởng thụ) 10%

Chiếc hũ thứ 6– GA – (Tài khoản cho đi) 5%

4 phương pháp quản lý tài chính được nhiều người ưu chuộng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *