VIẾT THƯ CHO TƯƠNG LAI

NGÀY 11-07-2020 VIẾT THƯ CHO TƯƠNG LAI 31-12-2020:

NGÀY 31-12-2020 tôi đang lên kế hoạch và mục tiêu cho năm 2021. Điều gì hiện tại tôi muốn đạt được lúc này

 1. FOOD:
  – 20 customer
  – Revenu 1 milion USD
  – Build procedure
 2. STORE
  – Ecommerce (Web, face, zalo)
  – Market traditional (Tam Hoà)
  – Build procedure
 3. FAMILY
  – Garden
  – Teach child
  – Clearn home
 4. HEALTH
  – Weight 70kg
  – Exercise 16
  – 10 minute/day
 5. READ
  – Read 50 book
  – Review 6 book
 6. MEDITATION
  – Meditage 60 hour
  – Feel life
 7. ENGLISH
  – Read news
  – 33000 Duolingo
 8. MDS.COM
  – 12 Post
  – 12 Copy, edit
 9. CATERING
  – Web finish
  – Complete profile
 10. RELAX
  – Chess good
  – Film 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *