mục đích sống

ĐI TÌM MỤC ĐÍCH SỐNG

Mọi thứ trong vũ trụ này đều có một mục đích. Nói một cách đơn giản hơn, mục đích sống có thể được định nghĩa là tập hợp các mục tiêu thúc đẩy cuộc sống của bạn. Nhưng những mục tiêu này không nên nhầm lẫn với các nhiệm vụ thông thường mà bạn tự giao. Những mục tiêu này là mục tiêu giúp bạn phát triển, thúc đẩy bạn cười khi đối mặt với nỗi sợ hãi, khiến bạn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

MỤC ĐÍCH SỐNG

THIẾT LẬP MỤC TIÊU

Bạn đã bao giờ nghĩ trong 5 năm tới mình sẽ làm gì chưa? Bạn có thấy được mục tiêu của mình vào lúc này?  Bạn có biết mình muốn đạt được gì vào cuối ngày hôm nay không? Hãy thiết lập mục tiêu cho mình ngay từ bây giờ.